Personale

ØJENLÆGEN

Øjenlægen

Øjenlægen Jens Lundgaard Andresen

1995 Uddannet læge fra Århus Universitet
1998 Basic Science Course in Ophthalmology, Stanford University, Californien, USA
2000 Ph.D. graden i sundhedsvidenskab ved Århus Universitet
2005 Speciallæge i øjensygdomme
2008 → Praktiserende øjenlæge i Skanderborg
2014 → Formand for Danske Øjenlægers Organisation
2014 → Medlem af det danske censorkorps i øjensygdomme ved landets universiteter

2014→ Medlem af Specialistgruppen for Oftalmologi, Region Midt

2016→ Medlem af Hovedbestyrelsen for Øjenforeningen Værn om Synet

 

Uddannet ved øjenafdelingerne i Århus, Brædstrup, Holstebro og Ålborg.
Kirurgisk uddannet til bl.a. grå stær operationer, operation af nethindeløsning og andre nethindesygdomme, operation af diverse tilstande i øjenomgivelserne samt operation for skelen.

KLINIKPERSONALE

Lægesekretær Laila Bak Knudsen

Ansat september 2009.

I klinikken varetager Laila administrative opgaver og receptionsarbejde samt forundersøgelse af patienter og synsfeltsundersøgelser.

Uddannelse
1982 Uddannet lægesekretær, Århus Kommunehospital
2002 Merkonom i personaleudvikling

Har erfaring inden for forskellige specialer på Århus Kommunehospital, Skejby Sygehus og Privathospitalet Mølholm, Vejle.

Sygeplejerske Marianne Staub Kirkeby

Ansat december 2007.

I klinikken assisterer Marianne ved operationer, forundersøgelse af patienter, receptionsarbejde samt har sygeplejerskeambulatorium for diabetes- og glaukompatienter. Derudover varetager hun opgaverne omkring hygiejne og instrumentpleje.

Uddannelse
1991 Uddannet sygeplejerske, Ålborg Sygehus
1992 Uddannet operationssygeplejerske
1996 Uddannet røntgensygeplejerske
2001 Zoneterapeut
2010 Øreakupunktør

Klinikassistent Anja Laugesen

Ansat marts 2009.

I klinikken assisterer Anja ved operationer, forundersøgelse af patienter samt receptionsarbejde.

Uddannelse
2001 Zoneterapeut
2004 Akupunktør

Anja har stor erfaring inden for hjemmeplejen og det sygeplejemæssige.