Corona virus !!

Status 10/7-2020

Sundhedsstyrelsen har den 12/4-2020 meddelt, at aktiviteten i speciallægepraksis skal normaliseres, under stadig iagttagelse af smitteforebyggende forholdsregler.

Skanderborg Øjenklinik er fortsat åben og modtager patienter til aftalt behandling/kontrol samt for patienter med akutte øjensygdomme under corona-pandemien. 

Vi gennemgår vore dagsprogrammer løbende og aflyser de patienter, vi mener hører til gruppen af ældre og sårbare. Du vil blive kontaktet telefonisk, hvis du ikke skal møde op i klinikken. Vi opfordrer iøvrigt til at man passer på sig selv.

Vi henstiller til, at man begrænser antallet af pårørende, der kommer med i klinikken, til et absolut minimum, og helst ingen.

Vi opfordrer til at anvende håndsprit, som vil være til stede til fri afbenyttelse i klinikken og i øvrigt holde afstand til andre patienter i venteværelset.

Klinikken kan fortsat kontaktes pr. telefon i telefontiden på 86522833

Velkommen til Skanderborg Øjenklinik

Den Danske Kvalitets Model

 Hvordan behandler vi dine data?

 Læs om klinikkens privatlivspolitik HER

Hvordan behandler vi dine personfølsomme data?

Hvem har adgang til min øjenjounal

  • Kun Skanderborg Øjenklinik har direkte adgang til din journal, og vi har ikke automatisk adgang til andre øjenlægers notater
  • Skanderborg Øjenklinik sender kopi af relevante undersøgelser til din praktiserende læge, med mindre du aktivt frabeder dig dette
  • Det foregår via sikker elektronisk post
  • Hvis du har diabetes, indberettes dit CPR nummer og øjenstatus til den landsdækkende DiaBase – hvilket er lovpligtigt
  • Journaloplysninger udveksles med behandlingssteder, hvis du er henvist dertil
  • Du kan bede om en kopi af din journal ved personligt fremmøde

Hvilke data om mig kan I se?

  • Vi kan se din medicinliste (Fælles Medicinkort ). Dette er meget vigtigt for at kunne undgå fejlordinationer
  • Hvis du giver dit mundtlige samtykke kan øjenlægen logge på din sundhedsjournal via Sundhed.dk. Her kan man finde information og tidligere indlæggelser og behandlinger samt læse blodprøvesvar

Ferielukket

Sommerferieplan øjenlæger Region Midt

Du kan se hvor du kan finde en åben øjenklinik i sommerferie perioden ved at trykke på nedenstående link og åbne en PDF fil med oversigten

Sommerferieplan for praktiserende øjenlæger i Region Midt 

Detaljer om regionens andre praktiserende øjenlæger kan findes i modulet nedenfor

Andre praktiserende øjenlæger i Region Midt

Åbningstider

Mandag kl. 08.00-15.30

Tirsdag kl. 08.00-16.30

Onsdag kl. 08.00-15.30

Torsdag kl. 08.00-15.30

Fredag kl. 08.00-13.00

Telefontid

Dagligt kl. 09.00-11.00
samt tirsdag kl. 14.00-15.30

Tlf. 8652 2833
Fax 8652 2725

Aflysning af tider

Afbud kan ringes til:
Tlf.: 8652 2833

Læg venligst en besked på telefonsvareren. Afbud skal meddeles senest dagen før kl. 10.

eller send en mail via nedenstående link
Klik her for aflysning af tid.

Receptfornyelse

Det er muligt at bestille receptfornyelse via e-mail eller formular på E-services siden
For nærmere information klik her for receptfornyelse.

Vores adresse

Skanderborg Øjenklinik
Adelgade 78, 3. tv.
8660 Skanderborg

Find vej

 Google Maps

 

 

Søg anden øjenlæge via Øjenforeningens hjemmeside