Corona virus !!

Skanderborg Øjenklinik vil fortsat, være åben, og modtage patienter til både aftalt behandling/kontrol samt for akutte øjensygdomme under corona-pandemien. Ældre og sårbare personer bør blive hjemme.

Vi gennemgår vore dagsprogrammer løbende og aflyser de patienter vi mener hører til gruppen af ældre og sårbare. Du vil blive kontaktet telefonisk hvis du ikke skal møde op i klinikken

Vi henstiller til at man begrænser antallet af pårørende der kommer med i klinikken, til et absolut minimum, og helst ingen

Klinikken kan fortsat kontaktes pr telefon i telefontiden på 86522833

Der vil ekstraordinært blive åbnet for e-mail konsultation på mail: Skanderborgojenklinik@outlook.dk

Der vil via e-mail konsultation også kunne aftales video-konsultation via face-time eller skype. E-mailkonsultation kan tilgås via menu-punktet E-services eller til højre under e-mail konsultation

Der vil så længe Danmark befinder sig i undtagelsestilstand pga coronavirus, ikke blive opkrævet udeblivelsesgebyr for udeblivelse uden afbud

Afbud modtages dog fortsat meget gerne på telefonsvareren

Velkommen til Skanderborg Øjenklinik

Klinikken holder lukket fra mandag den 6. april 2020 til og med mandag den 13. april 2020.

Ved akut behov for øjenlægehjælp henvises til anden øjenlæge, egen læge eller vagtlæge.

Den Danske Kvalitets Model

 Hvordan behandler vi dine data?

 Læs om klinikkens privatlivspolitik HER

Hvordan behandler vi dine personfølsomme data?

Hvem har adgang til min øjenjounal

  • Kun Skanderborg Øjenklinik har direkte adgang til din journal, og vi har ikke automatisk adgang til andre øjenlægers notater
  • Skanderborg Øjenklinik sender kopi af relevante undersøgelser til din praktiserende læge, med mindre du aktivt frabeder dig dette
  • Det foregår via sikker elektronisk post
  • Hvis du har diabetes, indberettes dit CPR nummer og øjenstatus til den landsdækkende DiaBase – hvilket er lovpligtigt
  • Journaloplysninger udveksles med behandlingssteder, hvis du er henvist dertil
  • Du kan bede om en kopi af din journal ved personligt fremmøde

Hvilke data om mig kan I se?

  • Vi kan se din medicinliste (Fælles Medicinkort ). Dette er meget vigtigt for at kunne undgå fejlordinationer
  • Hvis du giver dit mundtlige samtykke kan øjenlægen logge på din sundhedsjournal via Sundhed.dk. Her kan man finde information og tidligere indlæggelser og behandlinger samt læse blodprøvesvar

Åbningstider

Mandag kl. 08.00-15.30

Tirsdag kl. 08.00-16.30

Onsdag kl. 08.00-15.30

Torsdag kl. 08.00-15.30

Fredag kl. 08.00-13.00

e-mail konsultation

Det er muligt at stille spørgsmål via e-mail eller formular på E-services siden
For nærmere information klik her for åbne e-konsultation

Telefontid

Dagligt kl. 09.00-11.00
samt tirsdag kl. 14.00-15.30

Tlf. 8652 2833
Fax 8652 2725

Aflysning af tider

Afbud kan ringes til:
Tlf.: 8652 2833

Læg venligst en besked på telefonsvareren. Afbud skal meddeles senest dagen før kl. 10.

eller send en mail via nedenstående link
Klik her for aflysning af tid.

Receptfornyelse

Det er muligt at bestille receptfornyelse via e-mail eller formular på E-services siden
For nærmere information klik her for receptfornyelse.

Vores adresse

Skanderborg Øjenklinik
Adelgade 78, 3. tv.
8660 Skanderborg

Find vej

 Google Maps

 

 

Andre praktiserende øjenlæger i Region Midt

Søg anden øjenlæge via Øjenforeningens hjemmeside