E-Service

Aflysning af tid

Presset for at få tider i klinikken er meget stort. Vi modtager derfor meget gerne afbud, hvis du er forhindret i at møde op til en aftalt tid. Derved har andre mulighed for at få gavn af den ledige tid. Afbud skal meddeles senest dagen før kl. 10.

Ved udeblivelse uden rimelig grund og afbud fremsendes gebyrkrav på kr. 250,- (jf. overenskomsten mellem Lægeforeningen og Regionerne af 1/4-2005).

Ved udeblivelse fra operation uden afbud er gebyret kr. 500,-.

Afbud kan ringes til: Telefonnr. 8652 2833 (der kan lægges besked på telefonsvarer, venligst oplyst cpr.nr. og navn).

Ved afbud pr. mail da vær opmærksom på at afbud først er registreret ved modtagelse af skriftligt svar fra klinikken.

Du er også meget velkommen til at udfylde nedenstående formular. Husk at opgive dit navn, cpr.nr., og hvilken tid du ønsker aflyst.

Der gives ikke ny tid pr. mail, man bedes henvende sig telefonisk eller ved personligt fremmøde i klinikken.

Formular til aflysning af tid

15 + 15 =

Receptfornyelse

Der kan bestilles receptfornyelse på e-mailadresse: receptfornyelse@skanderborgojenklinik.dk

Det er vigtigt at oplyse medicin, cpr.nr. og hvilket apotek, recepten skal sendes til.

4 + 15 =